Conducatori auto transport marfă / persoane calificare continuă (CPI)

1. Calificare profesională iniţială, CPI, acces la atestare:
- conducatorii, titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat dupa data de 9 septembrie 2008;
- titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat dupa data de 9 septembrie 2009.

2. Documente necesare pentru inserare cursanti in aplicatie A.R.R.:
- cerere;
- actul de identitate, în copie;
- permisul de conducere, în copie;

3. Examinare:
Examenul pentru obţinerea CPI este compus dintr-un examen teoretic şi unul practic.

Examenul teoretic este format din două probe:
- o probă cu durata de 2 ore care constă dintr-un set de 100 întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă;
- o probă cu durata de 2 ore care constă din 6 studii de caz;
Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări şi a obţinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.

Candidaţii declaraţi admişi la examenul teoretic vor putea susţine examenul practic, care este format din următoarele probe:
- o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă. Durata minimă a acestei probe este de 60 de minute. Candidaţii admişi la această probă vor putea susţine examenul practic prevăzut la 2);
- o probă care vizează:

- capacitatea de a asigura incarcarea unui vehicul;
- capacitatea de a preveni criminalitatea si traficul de imigranti ilegali;
- capacitatea de a evalua corect si de a actiona in situatii de urgenta;
- capacitatea de a asigura siguranta si confortul pasagerilor;
- capacitatea de a asigura incarcarea unui vehicul respactand regulile de siguranta si utilizare corecta a vehiculului.
Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la toate probele parţiale ale examenului practic.
În cazul nepromovării examenului practic, calificativul "Admis" obţinut de candidaţi la examenul teoretic îşi păstrează valabilitatea cel mult 6 luni de la data obţinerii lui, dar nu mai mult de două reexaminări practice.

4. Eliberarea certificatului de calificare profesională iniţială, CPI
În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:
- cerere;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate;
- copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
- dovada achitării tarifului de eliberare,
- o fotografie (poate fi alb/negru).