Conducători auto transport marfă / persoane calificare continuă (CPC)

1. Calificare profesională continua, CPC, acces la atestare:
- conducatorii, titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2008;
- titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2009;
- detinatori certificat de competenta profesionala(atestat), dupa caz.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională continua:
a) cerere;
b) actul de identitate, în copie;
c) permisul de conducere, în copie;
d) certificatul de competenta profesionala(atestat) detinut, dupa caz, in copie.

3. Pregătire:
Durata cursului de pregatire va fi de 35 ore;

4. Examinare:
Examenul este format dintr-un set de 30 de întrebări tip grilă, care trebuie rezolvate în 30 de minute.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări.

5. Eliberarea certificatului de calificare profesională continua, CPC:
În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente: - cerere;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate;
- copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
- dovada achitării tarifului de eliberare;
- o fotografie (poate fi alb/negru).