Conducători auto transport public de marfă agabaritice

1. Calificare profesională, conducători auto transport rutier cu vehicule avand mase / si sau dimensiuni de gabarit depăşite acces la atestare:
- conducătorii, titularii unui permis de conducere categoria CE;
- resedinţa in România.

2. Documente necesare pentru inserare cursanţi in aplicaţia ARR:
- cerere;
- actul de identitate, în copie;
- permisul de conducere, în copie.

3. Pregătire:
Durata cursului de pregătire va fi de 12 ore.

4. Examinare:
Examenul este format dintr-un set de 20 de întrebări tip grilă, care trebuie rezolvate în 20 de minute.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări.

5. Eliberarea certificatului de calificare profesională:
În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:
- cerere;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate;
- copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
- dovada achitării tarifului de eliberare;
- o fotografie color.