Atestarea conducătorilor auto pentru transport mărfuri şi deşeuri periculoase – ADR baza (colete)

Pregătirea conducătorilor vehiculelor care transportă mărfuri periculoase este obligatorie si se poate efectua doar intr-un centru de pregătire si perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor.

1. Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:
– cerere;
– actul de identitate, in copie;
– permisul de conducere, in copie;
– dupa caz, certificatul A.D.R. detinut, in copie.

2. Condiţii de înscriere:
– sa detina permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din Romania, pentru cel putin una dintre categoriile de vehicule: B, Cl, C, Tr., BE, C1E, CE.

3. Durată curs:

4. Probe şi condiţii de examinare:
– pentru cursul de baza: un chestionar cu 30 de intrebari cu variante multiple de raspuns, care trebuie rezolvate in 30 de minute.
Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 14 întrebări (70%).
Candidatii care in termen de 12 luni de la finalizarea cursului de pregatire initiala sau periodica nu au promovat examenul pentru obtinerea certificatului A.D.R. trebuie sa urmeze un nou curs de pregatire initiala in vederea sustinerii unui nou examen.

5. Documente necesare la A.R.R.:
– cerere;
– copie dupa actul de identitate valabil;
– copie dupa permisul de conducere aflat in perioada de valabilitate;
– o fotografie color;
– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original;
– documentul de plata a tarifului de eliberare – chitanţă de 64 de lei platita în contul ARR de domiciliu.