Atestarea conducătorilor auto pentru transport mărfuri şi deşeuri periculoase – ADR clasa I

Pregătirea conducătorilor vehiculelor care transportă mărfuri periculoase este obligatorie si se poate efectua doar intr-un centru de pregătire si perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor.

1. Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:
– cerere;
– actul de identitate, in copie;
– permisul de conducere, in copie;
– dupa caz, certificatul A.D.R. detinut, in copie.

2. Condiţii de înscriere:
– să fi promovat proba pentru cursul de baza;
– să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani;
– sa detina permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din România, pentru cel puţin una dintre categoriile de vehicule: B, Cl, C, Tr., BE, C1E, CE.

3. Durată curs:

4. Probe şi condiţii de examinare:
– pentru transportul marfurilor din clasa 1: cate un chestionar cu 20 de intrebari cu variante multiple de raspuns, care trebuie rezolvate in 20 de minute.
Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 14 întrebări (70%).
Candidaţii care in termen de 12 luni de la finalizarea cursului de pregătire iniţială sau periodică nu au promovat examenul pentru obţinerea certificatului A.D.R. trebuie sa urmeze un nou curs de pregătire iniţiala in vederea susţinerii unui nou examen.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:
– cerere;
– copie dupa actul de identitate valabil;
– copie dupa permisul de conducere aflat in perioada de valabilitate;
– o fotografie color;
– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original;
– documentul de plata a tarifului de eliberare – chitanţă de 64 de lei platita în contul ARR de domiciliu.