Atestarea conducătorilor auto pentru transport mărfuri şi deşeuri periculoase – ADR cisterne

Pregătirea conducătorilor vehiculelor care transportă mărfuri periculoase este obligatorie si se poate efectua doar intr-un centru de pregătire si perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor.

1. Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:
– cerere;
– actul de identitate, in copie;
– permisul de conducere, in copie;
– după caz, certificatul A.D.R. deţinut, in copie.

2. Condiţii de înscriere:
– să fi promovat proba pentru cursul de bază;
– să deţină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din România, pentru cel puţin una dintre categoriile de vehicule: C, CE.

3. Durată curs:

4. Probe şi condiţii de examinare:
– pentru cursurile de specializare pentru transportul in cisterne, câte un chestionar cu 20 de întrebari cu variante multiple de răspuns, care trebuie rezolvate in 20 de minute.
Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 14 întrebări (70%).
Candidaţii care in termen de 12 luni de la finalizarea cursului de pregătire iniţială sau periodică nu au promovat examenul pentru obţinerea certificatului A.D.R. trebuie să urmeze un nou curs de pregătire iniţiala in vederea susţinerii unui nou examen.

5. Documente necesare la A.R.R.:
– cerere;
– copie dupa actul de identitate valabil;
– copie dupa permisul de conducere aflat in perioada de valabilitate;
– o fotografie color;
– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original;
– documentul de plata a tarifului de eliberare – chitanţă de 64 de lei platita în contul ARR de domiciliu.