Manager transport persoane / marfă

1. Cerinţe acces la pregătire şi atestare:
- absolvenţi de liceu;
- resedinţa curentă în România.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională iniţială:
- cerere;
- actul de identitate, în copie,
- diplomă absolvire liceu, în copie.

3. Pregătire:
- durata cursului de pregătire va fi de 90 de ore;

4. Examinare:
Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen scris, care constă din următoarele probe:
- probă cu durata de două ore, cuprinzând 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă şi
- o probă cu durata de două ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.
Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină de cel puţin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională
În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:
- cerere;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate;
- diplomă absolvire liceu, în copie;
- dovada achitării tarifului de eliberare;
- o fotografie (poate fi alb/negru).