Manager taxi si inchiriere

1. Cerinţe acces la pregătire şi atestare:
- absolvenţi de liceu;
- resedinţa curentă în România.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională iniţială::
- cerere;
- actul de identitate, în copie;
- diplomă absolvire liceu, în copie.

3. Pregătire:
- durata cursului de pregatire va fi de 90 de ore;

4. Examinare:
Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă intr-o probă cu durata de una ora, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă.
NU se susţine proba scrisă / studii de caz.
Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 70% din totalul punctelor acordate (ADMIS incepand cu 42 puncte).

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:
În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:
- cerere;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate;
- diplomă absolvire liceu, în copie;
- dovada achitării tarifului de eliberare;
- o fotografie (poate fi alb/negru).