Instructori de conducere auto

Instructor conducere auto formare iniţială

1. Cerinţe acces la pregătire si atestare pentru instructor conducere auto formare iniţială:
- absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
- resedinţa curentă în România;
- vârsta de cel puţin 25 de ani;
- să deţină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puţin 5 ani;
- să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
- să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
- să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
- să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

NOTĂ: Instructorii auto pot fi atestaţi cel puţin pentru una din categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (2) constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională continua:
- cererea, în original, din care să rezulte numele şi prenumele persoanei, tipul atestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicită atestarea;
- actul de identitate, în copie;
- permisul de conducere, în copie;
- actul de studii, în copie legalizată;
- cazier auto, in original, din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
- aviz medical şi psihologic valabile, în original, cu menţiunea “apt” pentru profesor de legislaţie rutieră şi/sau instructor auto;
- certificatul de cazier judiciar, în original, din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

3. Pregatire:
- durata cursului de pregătire va fi de 120 de ore;
- durata pregătirii teoretice va fi de 90 de ore;
- durata pregătirii practice va fi de 30 de ore.

4. Examinare:
Examenul pentru obţinerea atestatului de instructor conducere auto constă în următoarele probe:

- probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic;
- probă practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoştinţelor, competenţelor şi capacităţilor pedagogice necesare desfăşurării procesului de pregătire practică;

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obţină calificativul admis.

Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă, vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:
În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:
- cerere;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate;
- copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
- diploma absolvire liceu, în copie;
- dovada achitării tarifului de eliberare;
- o fotografie (poate fi alb/negru).

Instructor conducere auto adăugare categorie


1. Cerinţe acces la pregătire si atestare în vederea obţinerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto:
- atestatul de instructor conducere auto in termen de valabilitate,
- să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;

NOTA: Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (2) constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională continuă:
- cererea, în original, din care să rezulte numele şi prenumele persoanei, tipulatestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicită atestarea;
- actul de identitate, în copie;
- permisul de conducere, în copie;
- actul de studii, în copie legalizată;
- cazier auto, in original,din care sa rezulte ca solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
- aviz medical şi psihologic valabile, în original, cu menţiunea “apt” pentru profesor de legislaţie rutieră şi/sau instructor auto;
- certificatul de cazier judiciar, în original, din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

3. Pregatire:
- durata cursului de pregătire va fi de 30 de ore;
- durata pregătirii teoretice va fi de 20 de ore;
- durata pregătirii practice va fi de 10 de ore.

4. Examinare:
Examenul pentru obţinerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:

- probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic;
- probă practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoştinţelor, competenţelor şi capacităţilor pedagogice necesare desfăşurării procesului de pregătire practică;

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obţină calificativul admis.

Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă, vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:
În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:
- cerere;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate;
- copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
- diploma absolvire liceu, în copie;
- dovada achitării tarifului de eliberare;
- o fotografie (poate fi alb/negru).

Instructor conducere auto reînnoire atestat


1. Cerinţe acces la pregătire si atestare pentru instructor conducere auto reînnoire atestat:
- atestatul de instructor conducere auto in termen de valabilitate;
- să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
- să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

NOTA: Instructorii auto pot fi atestaţi cel puţin pentru una din categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (2) constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională:
- cererea, în original, din care să rezulte numele şi prenumele persoanei, tipulatestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicită atestarea;
- actul de identitate, în copie;
- permisul de conducere, în copie;
- actul de studii, în copie legalizată;
- cazier auto, in original,din care sa rezulte ca solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
- aviz medical şi psihologic valabile, în original, cu menţiunea “apt” pentru profesor de legislaţie rutieră şi/sau instructor auto;
- certificatul de cazier judiciar, în original, din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

3. Pregatire:
- durata cursului de pregatire va fi de 30 de ore;

4. Examinare:
Examenul pentru obţinerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:
- probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic;

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă.

Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă, vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

5. Eliberarea certificatului de competenţă profesională:
În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:
- cerere;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate;
- copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
- diploma absolvire liceu, în copie;
- dovada achitării tarifului de eliberare;
- o fotografie (poate fi alb/negru).