Conducatori auto transport rutier vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate

1. Calificare profesională, acces la atestare pentru transport vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate:
Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C sau CE, sunt valabile şi pentru transport de vehicule avariate.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională continua:
- cerere;
- actul de identitate, în copie;
- permis de conducere categoria C1, C1E, C sau CE valabil, în copie;
- după caz, certificatul pentru transport de vehicule avariate deţinut, în copie.

3. Pregatire:
Durata cursului de pregatire va fi de 18 ore;

4. Examinare:
Examenul este format dintr-un set de 20 de întrebări tip grilă, care trebuie rezolvate în 20 de minute.
Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări.

5. Eliberarea certificatului de calificare profesională:
În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:
- cerere;
- copia actului de identitate în termen de valabilitate;
- copia permisului de conducere in termen de valabilitate;
- dovada achitării tarifului de eliberare;
- o fotografie (poate fi alb/negru).