Conditiile de autorizare a unei scoli de conducatori auto

Autorizarea scolilor de conducatori auto se face in conformitate cu prevederile art. 6 din Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto prevazute in anexa nr. 2 la O.M.T.I. nr. 1019/2009:

Art. 6

(1) Autorizarea scolilor de conducatori auto, se face de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii referitoare la:

onorabilitate;

baza materiala;

competenta profesionala.

(2) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a), daca persoana care conduce si organizeaza activitatea scolii de conducatori auto, reprezentand scoala in relatia cu autoritatile:

nu a fost condamnata pentru infractiuni care o fac incompatibila cu aceasta activitate;
nu a fost declarata inapta de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.; o persoana fizica este declarata inapta pentru a conduce activitatea daca a indeplinit aceasta functie la o scoala de conducatori auto careia i-a fost anulata autorizatia, din vina acesteia.

(3) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. b), daca solicitantul face dovada ca:

Detine cu drept de proprietate sau cu contract de leasing un numar minim de 2 vehicule pentru categoria B, cu exceptia scolilor de conducatori auto prevazute la art. 5 lit. a), care pot detine un singur vehicul pentru categoria B; in cazul in care solicita autorizarea si pentru alte categorii, trebuie sa detina minim un vehicul pentru fiecare categorie/subcategorie. Vehiculele utilizate la pregatirea practica trebuie sa indeplineasca conditiile si sa aiba dotarea minima necesara prevazute in anexele nr. 1a si nr. 1b la prezentele norme, sa fie agreate conform reglementarilor in vigoare, avand inspectia tehnica periodica efectuata in conditiile legii, si sa fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, inclusiv persoanelor care se afla in interiorul acestora cu ocazia pregatirii practice in vederea obtinerii permisului de conducere.detine in folosinta exclusiva si permanenta, in proprietate sau cu contract de inchiriere, spatii adecvate procesului de invatamant, care indeplinesc conditiile minime prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme, precum si spatiul necesar gararii vehiculelor, conform prevederilor art. 3.

In cazul in care, spatiul necesar desfasurarii cursurilor este detinut in proprietate de catre asociatul unic sau unul dintre asociatii scolii de conducatori auto, acest spatiu poate fi transmis spre folosinta scolii de conducatori auto si printr-un contract de comodat.

Spatiile detinute in folosinta exclusiva si permanenta mentionate anterior, vor fi folosite numai in scop didactic.

Are echipamentele si dotarea tehnico-didactica proprii, corespunzatoare continutului programelor scolare de pregatire teoretica si instruire practica in conducerea auto, prevazute in raportul de evaluare al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme.
(4) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. c), daca scoala face dovada ca:

Are angajati, cu contract de munca pe o perioada nedeterminata, cu norma intreaga, minim 2 instructori auto, si un profesor de legislatie rutiera atestat; unul dintre instructorii auto sau unul dintre profesorii de legislatie rutiera poate fi si desemnat sa conduca si sa organizeze activitatea scolii de conducatori auto;

Are incheiat un contract de prestari servicii cu o unitate medicala, unitati de cruce rosie sau cabinet medical individual care va asigura personal didactic cu studii de specialitate sau are un contract incheiat in conditiile legii cu o persoana fizica cu studii de specialitate, pentru disciplina “prim ajutor“.