Certificatul de competenta profesionala pentru P.D.

Certificatul de competenta profesionala pentru persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier de marfuri sau persoane se poate obtine în urma efectuarii unui curs la un centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere, curs care se finalizeaza cu un examen.

Lista centrelor de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate de catre Ministerul Transporturilor este disponibila pe site – ul www.mt.ro.