Centrul de pregătire profesională - Obţinere atestate

Manager transport persoane / marfa
Manager transport persoane / marfă

1. Cerințe acces la pregătire si atestare:
• absolvenți de liceu;
• resedința curentă in Romania.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională iniţială:
• cerere
• actul de identitate, în copie,
• diplomă absolvire liceu, în copie.

3. Pregătire:

• durata cursului de pregătire va fi de 90 de ore;
Manager taxi si închiriere
Manager taxi si închiriere

1. Cerințe acces la pregătire si atestare:
• absolvenți de liceu;
• resedința curentă in Romania.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională iniţială:
• cerere
• actul de identitate, în copie,
• diplomă absolvire liceu, în copie.

3. Pregătire:

• durata cursului de pregătire va fi de 90 de ore.
Profesori de legislație
Profesori de legislație

1. Cerințe acces la pregătire si atestare:

• varsta minimă de la care se poate începe cursul este de: 25 de ani.
• să dețină permis de conducere valabil cel puțin pentru categoria В cu o vechime de cel puțin 5 ani.
• să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni, sau de două ori în ultimii 10 ani pentru consum de alcool;
• să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
• cazier judiciar fară inscrisuri
Instructori de conducere auto
Instructori de conducere auto

1. Cerinte acces la pregatire si atestare:

• varsta minima de la care se poate incepe cursul este de: 25 de ani;
• să dețină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puțin 5 ani;
• să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni, sau de două ori în ultimii 10 ani pentru consum de alcool;
• să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
• să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective;
• cazier judiciar fara inscrisuri;
Conducători auto transport public de marfă agabaritice
Conducători auto transport public de marfă agabaritice

1. Cerinte acces la pregatire si atestare:

• conducătorii, titularii unui permis de conducere cat. CE;
• reședința in Romania;
• permisul de conducere, în copie;

2. Documente necesare pentru inserare cursanți in aplicația A.R.R.:

• cerere,
• actul de identitate, în copie;
• permisul de conducere, în copie;

3. Pregătire:

• Durata cursului de pregătire va fi de 12 ore;
Transport public de Marfa/Persoane CPC
Conducatori auto transport public de Marfa / Persoane CPC

1. Cerinte acces la pregatire si atestare:

• conducatorii, titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2008;
• titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2009;
• detinatori certificat de competenta profesionala(atestat), dupa caz.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională continua:

Conducatori auto transport public de Marfa/Persoane CPI
Conducatori auto transport public de Marfa / Persoane CPI

1. Cerinte acces la pregatire si atestare:

• conducatorii, titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat dupa data de 9 septembrie 2008;
• titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat dupa data de 9 septembrie 2009.

2. Documente necesare pentru inserare cursanti in aplicatie ARR:

• cerere;
• actul de identitate, în copie;
• permisul de conducere, în copie;
Conducatori auto transport ADR - Cisterne
Conducatori auto transport ADR - Cisterne

1. Cerinte acces la pregatire si atestare:

• cerere;
• actul de identitate, in copie;
• permisul de conducere, in copie;
• dupa caz, certificatul A.D.R. detinut, in copie.

2. Condiţii de înscriere:

• sa fi promovat proba pentru cursul de baza
• sa detina permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din Romania, pentru cel putin una dintre categoriile de vehicule: C,CE.
Conducatori Auto Transport ADR - Colete
Conducatori Auto Transport ADR - Colete

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire:

• cerere;
• actul de identitate, in copie;
• permisul de conducere, in copie;
• dupa caz, certificatul A.D.R. detinut, in copie;

Condiţii de înscriere:

• sa detina permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din Romania, pentru cel putin una dintre categoriile de vehicule: B, Cl, C, Tr., BE, C1E, CE.
Conducatori auto transport ADR - Clasa 1
Conducatori auto transport ADR - Clasa 1

1. Cerinte acces la pregatire si atestare:

• varsta minima de la care se poate incepe cursul este de: 21 ani;
• permis de conducere categoria B;
• atestat pentru transport marfuri periculoase-curs baza transport colete (in copie);

2. Condiţii de înscriere:

• copie buletin sau carte de identitate;
• copie permis de conducere;
• atestat ADR - curs baza transport colete;
Conducatori auto vehicule avariate
Conducatori auto vehicule avariate

1. Cerinte acces la pregatire si atestare:

• permis de conducere avand una dintre categorile BE, C1E, CE;

2. Condiţii de înscriere:

• copie buletin sau carte de identitate;
• copie permis de conducere;
• dupa caz ,copie a certificatul pentru transport de vehicule avariate detinut.

3. Pregatire:

Durata cursului de pregatire va fi de 18 ore;
Conducatori auto transport Taxi
Conducatori auto transport Taxi

1. Cerinte acces la pregatire si atestare:

• minim 2 ani vechime cat. B
• sa nu fi avut suspendata/anulat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice in ultimul an sau mai mult de doua ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
• varsta minima de la care se poate incepe cursul este de: 21 ani;
• cazier judiciar fara inscrisuri;

2. Condiţii de înscriere: